A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

تسلیم و خود باز بینی

ثبات من حاصل تلاش برای بخشش ديگران بوده است نه مطالبـه از آنها. بنابراين، فكر  می كنم هشیاری عاطفی می تواند به اين امر كمـک كند. اگر به بررسی اختلالات خود، خواه بزرگ يا كوچـک بپـردازيم، در می يابيم كه ريشه تمام آنها وابستگی ناسالم و درخواست های ناسـالم پس از آن است. بگذاريد با كمک خداوند، برای هميشه از شرّ اين مطالبات دسـت و پاگير رهایی يابيم. پس از آن قادر خواهيم بود آزادی در زندگی و عشق ورزيدن را تجربه كنيم. به دنبال آن می توانيم قـدم بـه گـام دوازدهـم گذاشته و هشیاری عاطفی را برای خود يا ديگران به ارمغان آوريم. (زبان دل )


سالها وابستگی به الكل قابليت تعامل عاطفی با اطرافيانم را از من سلب كرده است. هميشه فكر كردم در جهانی كه مملو از افراد غيرقابل اعتماد است، بايد خوداتكا، مستقل و خود انگيخته باشم . در نهايت ، عزت نفس خود را از دست دادم و اسير وابستگی بـدون هـر گونـه توانـايى اعتماد به خود يا هر چیزی ديگر شدم . تسليم و خود ارزيـابى در كنـار درد دل با افراد تازه وارد به مـن كمـک كـرد تـا متواضـعانه تقاضـاى كمک كنم.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼