A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

راه حل مشترک

يك حقيقت فوق العاده برای همه ما اين است كه به راه حل مشتركی دست يافته و راه نجاتی يافته ايم كه همه در مـورد آن توافـق دارنـد و ميتوانيم برادرانه به هم پيوسته و با يكديگر به عمل بپردازيم . اين مژده اين كتاب به كسانی كه از اعتياد به الكل رنج می برند. (الكلی های گمنام)

 

سخت ترين كار در گام دوازدهم انتـشار كتـاب بـزرگ مـا، يعنـی الكليهای گمنام بود. آثار كمی همانند اين كتاب وجود دارند كه حامـل پيام ما باشند. ايده من رهايی از خويشتن و انجام كاری است كه توانايی آن را دارم. حتی اگر درخواست راهنما شدن نكرده ام و تلفـن مـن بـه ندرت زنگ ميخورد ولی هنوز ميتوانم گام دوازدهم را انجام دهم. مـن در "عملی برادرانه و هماهنگ" شركت كرده ام. زودتر در جلسات حاضر می شدم تا به افراد خوش آمدگويی كنم و به آماده سازی جلـسه كمـك كنم و تجربه ، نيرو و اميد خـود را بيـان كـنم. عـلاوه بـر اين، كارهـای خدماتی را نيز انجام ميدهم. قدرت برتر دقيقا همان چيزی را كه از من انتظار انجام آن در هر مرحله از روند درمان خود دارد ميدهد و اگر به او اجازه دهم، انگيزه و آمادگی من به صورت خودكار گـام دوازدهـم را بـه اتمام خواهد رساند.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼