A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

خوشبختی مادی و معنوی

ترس از ناامنی اقتصادی ما را ترك خواهد كرد.(الكلی های گمنام)


كم شدن يا از بين رفتن ترس و بهبود وضعيت اقتصادی دو مقوله متفاوت هستند . وقتی كه تازه به انجمن وارد شده بودم ، اين دو موضوع را باهم قاطی ميكردم. فكر می كردم ترس تنها زمانی مرا رها خواهد كرد كه پول داشته باشم . اما يك روز كه غرق در مشكلات اقتصادی بودم جمله ديگری از كتاب جامع بيرون پريد : "در نظر ماسعادت مادی هميشه به دنبال رشد معنوی می آيد، نه پيش از آن ".ناگهان فهميدم كه اين يك نوع ضمانت است . ديدم كه اين كتاب اولويت ها را به ترتيب درستی چيده است . ديدم كه پيشرفت معنوی آن ترس های وحشتناك از نيازمندی را از بين می برد، همانطور كه بسياری از ترسهای ديگر را نابود كرده است.حالا سعی ميكنم از استعدادهايی كه خداوند به من عطا كرده به نفع ديگران استفاده كنم . به اين نتيجه رسيده ام كه اين چيزی است كه برای ديگران ارزشمند است . سعی می كنم هميشه به خاطر داشته باشم كه من ديگر برای خودم كار نمی كنم . من فقط از نعمت هايی كه خداوند برايم آفريده استفاده می كنم ، من هرگز صاحب آنها نيستم .وقتی كار میكنم تا كمك كنم نه اينكه صاحب شوم، هدف زندگی ام روشن تر می شود.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼