A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

راهنمایی

از درستی رابطه خود با او اطمينان حاصل كنيد تا رخدادهای بزرگ را به راحتی پشت سر بگذاريد. اين واقعيت بزرگ ماست.(الكلی های گمنام)


برقراری رابطه درست با خدا امری ناممكن به نظر ميرسيد. گذشته پر هرج و مرج احساس گناه و پشيمانی در من به وجود آورده بـود و بـا خود می انديشيدم "كار خدا" چگونه صورت ميگيرد.در انجمن به من گفتند كه بايد اراده و زندگی خود را به خدايی كـه می شناسم واگذار كنم.وقتی كه هيچ جای ديگری برای پناه بردن نداشتم، زانـو زده و بـه گريه افتادم: "خدايا، قادر به انجام اين كار نيستم. لطفـا كمكـم كـن!" زمانی كه ناتوانی خود را پذيرفتم، روشنايی ضعيفی در روحم شروع بـه تابيدن گرفت. پس از آن كنترل زندگی خود را به خـدا سـپردم. وقتـی خدا راهنمايم بود، حوادث شگرفی برايم اتفاق افتاد و به تدريج هشياری خود را احساس  كردم.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼