A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

انجمن همه را درمان نمی کند

اگر ادعا كنيم كه انجمن همه را درمان ميكند، حتی همه الكليها را، دچار غرور كاذب شده ايم.(از ديدگاه بيل)


در سال های اول هشياری ام خيلی مغرور بودم، فكر می كردم كه انجمن تنها منبع درمان است تا زندگی ای خوب و شاد داشته باشی .مسلماً اين اصلی ترين عنصر هشياری ام بود و حتی امروز، كه بيش ازدوازده سال است كه برنامه های انجمن را به كار بسته ام، در جلسات انجمن و در خدمت رسانی حضوری فعال دارم . در چهار سال اول بهبوديم، متوجه شدم كه به كمك افراد متخصص نياز دارم، زيرا سلامت عاطفی ام بسيار ضعيف بود.كسانی هستند كه هشياری و شادی شان را در سازمان های ديگر پيدا كرده اند . انجمن به من آموخت كه يك انتخاب دارم : تا هر بهايی را برای به دست آوردن هشياری بپردازم . انجمن شايد نتواند همه بيماری ها رادرمان كند، اما مركز زندگی هشيارانه من است.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼