A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

شاد و مسرور و آزادانه

مطمئنيم كه خداوند می خواهد ما شاد و مسرور و آزاد باشيم . باور نداريم كه اين دنيا دنیای درد و رنج است، هرچند كـه بـرای اكثـر مـا زمانی اينگونه بوده است. اما واضح است كه آن بلاها را خودمان برسـر خود آورديم. خواست خدا نبود. از اين مصيبت هـای عمـدی اجتنـاب كنيد، اما اگر مشكلی پيش آمد، با شادی آن را به چشم موقعیتی نگـاه كنيد كه خداوند خواسته قدرت مطلقش را نشان دهد. (الكلی های گمنام) 
 
ساليان سال به خدای انتقامجو معتقد بودم و او را بـرای مـصيبت هايم سرزنش می كردم. آموخته ام كه من بايد "سلاح" نفس را زمـين بگذارم تا بتوانم "ابزار" برنامه انجمن را به دست بگيرم . نمی تـوانم بـا اين برنامه بجنگم چرا كه يک هديه است و مـن هميـشه هديـه را بـا آغوش باز پذيرفته ام. اگر گاهی هم بحثی كرده ام، به اين دليل بوده كه همچنان به تفكرات قدیمی چسبيده بودم كه " ... بی حاصل است."

اخبار

حفظ گمنامی

اخبار هیأت معتمدین | پنج شنبه، 5 اردیبهشت 98

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼