A+ A-
# نام شهر از ساعت تا ساعت توضیحات برگزاری روزهای برگزاری آدرس
436 صبح نشاط درگز 06:30:00 07:30:00 روزهای جمعه ساعت ۹ تا ۱۰ برگزار میشود شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه خیابان آزادی ، خیابان کارگر ، پشت استخر . داخل تربیت بدنی
437 صبح بوستان مشهد 06:45:00 08:00:00 جمعه ها ساعت ۷:۳۰ تا ۹ برگزار میشود شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه صدمتری . بابانظر۳۵ . پارک بوستان بسیج . نمازخانه پارک
438 شب تاکستان قزوین 20:30:00 22:00:00 یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه شهر تاكستان . خیابان امام خمینی . روبروی شهربازی . نماز خانه شهرداری
439 نیایش همدان 20:00:00 21:30:00 چهارشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه آرامگاه بوعلی . ابتدای بین النهرین . جنب مسجد شریف الملک . ساختمان پیمان
440 کیش هرمزگان 16:00:00 17:15:00 شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه کیش . صدف . کوی مهندسان یک . بلوک ۲۲ . واحد۲
441 الکلی های جنوب بوشهر 20:00:00 21:30:00 جمعه ها ساعت ۹ صبح برگزار میشود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه شهر شبانكاره . جاده اصلی . جنب رستوران آفتاب .مسجد بين راهی . دفتر هيات امنا.
442 (بانوان) معجزه راین 16:00:00 17:00:00 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه کرمان . شهر راین . میدان شیر خدا . دارالقرآن
443 عصر آزادی رفسنجان 18:30:00 19:30:00 شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه بلوار هاشمی رفسنجانی ( آزادی ) . روبروی ترمینال ‌ . نمازخانه
444 باور جیرفت 13:15:00 14:30:00 جمعه ها ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح برگزار میشود شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه چهارراه افضل . حسینیه ابوالفضل
445 راهیان عشق اصفهان 21:00:00 22:30:00 پنج شنبه خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ ) . زیرزمین قرض الحسنه قوامین
446 وحدت قدس اصفهان 21:00:00 22:30:00 چهارشنبه ابتدای اتوبان ذوب آهن . روبروی پل زندان مرکزی . شهرک قدس . مسجد امام حسین
447 ستایش فارس 20:00:00 21:30:00 یک شنبه، چهارشنبه، جمعه آباده . صغاد . انتهای خیابان رضوان . جنب گلزار شهداء
448 ظهر آزادی مشهد 14:00:00 15:30:00 شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه خواجه ربیع ، یوسف زاده ۲ . شهیدمظلوم ۱۱ . زنده دل ۲ . مسجدابوالفضلی ها
449 شبهای امید فهنه نیشابور 20:30:00 21:45:00 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شهرفیروزه . رباط شاهزاده علی اصغر . مسجد جامع روستای فهنه
450 صبح پارک جنگلی شاندیز خراسان رضوی 06:45:00 08:00:00 شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه شاندیز . پارک جنگلی شاندیز . نمازخانه رودخانه