A+ A-
# نام شهر از ساعت تا ساعت توضیحات برگزاری روزهای برگزاری آدرس
451 صبح بوستان مشهد 06:45:00 08:00:00 جمعه ها ساعت ۷:۳۰ برگزار میشود شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه صدمتری . بابانظر۳۵ . پارک بوستان بسیج . نمازخانه پارک
452 شب تاکستان قزوین 20:30:00 22:00:00 یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه شهر تاكستان . خیابان امام خمینی . روبروی شهربازی . نماز خانه شهرداری
453 جدید همدان 20:00:00 21:30:00 چهارشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارراه امیرکبیر . روبروی پوشاک ناصری . طبقه زیرزمین
454 نجات کیش هرمزگان 16:00:00 17:15:00 یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه کیش . صدف . کوی مهندسان یک . بلوک ۲۲ . واحد۲