A+ A-

درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است، در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا... بیش‌تر بخوانید»

تاریخچه

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند. در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری... بیش‌تر بخوانید»

نظریه پزشکی

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند. نظرات زیر بوسیله پزشکانی که در کنگره سالانه جامعه پزشکی نیویورک حضور داشتند ابراز شده است. در این کنگره که سال 1944 تشکیل شد گزارشی بدین مضمون در مورد الکلی‌های گمنام به حضار داده شد... بیش‌تر بخوانید»

بازتاب‌های روزانه

مهد کودک معنوی

تنها داريم يك مهد كودک معنوی را اداره می كنيم كه در آن افراد می توانند بر الكل غلبه كنند و رحمتی را پيدا كنند تا زنـدگى بهتـرى داشته باشند. (از ديدگاه بيل )

 

وقتی وارد انجمن شدم، بطری به دست بودم و مـی خواسـتم ايـن تعصب به الكل را كنار بگذارم، اما واقعاً نمـی دانـستم چطـور. تـصميم گرفتم آنقدر آنجا بيايم و بروم تا از كسانى كه قبل از مـن وارد انجمـن شده اند چيزى دستگيرم شود. ناگهان ديدم دارم به خدا فكر می كـنم ! " گفتند قدرت برترت را پيدا كن " و من اصلاً نمی دانـستم چنـين كـسى چطور می تواند باشد. فهميدم كه قدرت هـاى برتـر زيـادی هـستند . گفتند خدا را آنطور كه خودت دركش می كنى پيدا كن . گفتنـد اينجـا هيچ اصولی برای خدايى وجود ندارد. من آن قدرتى را كه برايم مـؤثر بود پيدا كردم، و از او خواستم تا سلامتی را به من بازگرداند . تعصب به الكل از بين رفت و من زندگی ام را به طور روزانه ادامه دادم و آمـوختم كه چطور هشيار زندگی كنم.

اخبار

فروشگاه

کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0 ﷼

الکلی های گمنام بالغ می شود

0 ﷼

از دیدگاه بیل

0 ﷼

به باور رسیدن

0 ﷼

هوشیار زیستن

0 ﷼

دکتر باب و پیشکسوتان

0 ﷼

بازتاب های روزانه

0 ﷼

تجربه ، نیرو و امید

0 ﷼

جزوه تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

0 ﷼

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0 ﷼

خیلی جوان ؟

0 ﷼

انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

0 ﷼