Author:admin

اماکن نوستالژی

اماکن نوستالژی ns (1) ns (2) ns (3) ns (4) ns (5) ns (6) ns (7) ns (8) ns (9) ns (10) ns (11) آرامگاه بیل ویلسون آرامگاه دکتر باب اسمیت اولین جلسه در زندان اولین کنفرانس aa بیل ویلسون بر مزار دکتر باب خانه پدری بیل ویلسون ( اکنون موزه ) دفتر مرکزی aa ساختمانی نمادین برای بندر پرل هاربر لابی هتل می فلاور – محل اولین تماس بهبودی مجمع نمایندگان aa مزار سرباز در کلیسای وینچستر هتل می […]

Continue Reading

نصب بنر در سطح شهرها

نصب بنر در سطح شهر ها   Banner (1)   Banner (2)   Banner (3)   Banner (4)   Banner (5)   Banner (6) قبلی بعدی

Continue Reading

شوراهای نواحی

شورا های نواحی   Section Meetings (1)   Section Meetings (2)   Section Meetings (3)   Section Meetings (4)   Section Meetings (5)   Section Meetings (6)   Section Meetings (7)   Section Meetings (8)   Section Meetings (9)   Section Meetings (10)   Section Meetings (11)   Section Meetings (12)   Section Meetings (13)   Section Meetings (14)   Section Meetings (15)   Section Meetings (16)   Section Meetings (17)   Section Meetings (18)   Section Meetings (19) قبلی […]

Continue Reading

اطلاع رسانی عمومی

اطلاع رسانی عمومی Public (1) Public (1) Public (2) Public (3) Public (4) Public (5) Public (6) Public (7) Public (8) Public (9) Public (10) Public (11) Public (12) Public (13) Public (14) Public (15) Public (16) Public (17) office (7) office (6) office (5) office (4) office (3) office (2) office (1) قبلی بعدی

Continue Reading

پیام رسانی به مراکز اصلاحی و درمانی

پیام رسانی به مراکز اصلاحی و درمانی   mr1 (1)   mr1 (2)   mr1 (3)   mr1 (4)   mr1 (5)   mr1 (6)   mr1 (7)   mr1 (8)   mr1 (9)   mr1 (10)   mr1 (11) قبلی بعدی

Continue Reading

جلسات بهبودی

گروه های بهبودی meeting (1) meeting (2) meeting (3) meeting (4) meeting (6) meeting (7) meeting (8) meeting (9) meeting (25) meeting (29) meeting (31) meeting (32) meeting (33) meeting (34) meeting (35) meeting (36) meeting (39) meeting (42) meeting (43) meeting (45) c1 (1) c1 (2) قبلی بعدی

Continue Reading

دعا ها

https://aairan.org/wp-content/uploads/2022/07/3.mp4 دعای قدم سوم جهت نمایش تمام صفحه روی ویدئو دابل کلیک بفرمایید https://aairan.org/wp-content/uploads/2022/07/7.mp4 دعای قدم هفتمجهت نمایش تمام صفحه روی ویدئو دابل کلیک بفرمایید

Continue Reading

پوستر و بنر ها

پوستر و بنر ها   Poster (1)   Poster (1)   Poster (8)   Poster (9)   Poster (10)   Poster (11)   Poster (12)   Poster (13)   posters 2 (2)   posters 2 (3)   posters 2 (4)   posters 2 (5)   posters 2 (8) قبلی بعدی

Continue Reading

انبار نشریات

انبار نشریات   books 1 (1)   books 1 (2)   books 1 (3)   books 1 (4)   books 1 (6)   books 1 (7)   books 1 (8)   books 1 (9) قبلی بعدی

Continue Reading

همایش ها و سالگرد ها

همایش ها و سالگرد ها conference (1) conference (1) conference (2) conference (2) conference (3) conference (4) conference (5) conference (6) conference (7) conference (8) conference (9) conference (10) conference (11) conference (12) conference (13) conference (14) conference (15) conference (16) conference (17) conference (18) conference (19) conference (20) conference (21) conference (22) conference (23) conference (24) conference (25) conference (26) conference (27) conference (28) conference (29) conference (30) conference (31) conference (32) conference (33) همایش ناحیه 11 (1) همایش […]

Continue Reading