Blog List

پیام رسانی به مراکز اصلاحی و درمانی

پیام رسانی به مراکز اصلاحی و درمانی   mr1 (1)   mr1 (2)   mr1 (3)   mr1 (4)   mr1 (5)   mr1 (6)   mr1 (7)   mr1 (8)   mr1 (9)   mr1 (10)   mr1 (11) قبلی بعدی

Continue Reading

جلسات بهبودی

گروه های بهبودی meeting (1) meeting (2) meeting (3) meeting (4) meeting (6) meeting (7) meeting (8) meeting (9) meeting (25) meeting (29) meeting (31) meeting (32) meeting (33) meeting (34) meeting (35) meeting (36) meeting (39) meeting (42) meeting (43) meeting (45) c1 (1) c1 (2) قبلی بعدی

Continue Reading

دعا ها

https://aairan.org/wp-content/uploads/2022/07/3.mp4 دعای قدم سوم جهت نمایش تمام صفحه روی ویدئو دابل کلیک بفرمایید https://aairan.org/wp-content/uploads/2022/07/7.mp4 دعای قدم هفتمجهت نمایش تمام صفحه روی ویدئو دابل کلیک بفرمایید

Continue Reading

پوستر و بنر ها

پوستر و بنر ها   Poster (1)   Poster (1)   Poster (8)   Poster (9)   Poster (10)   Poster (11)   Poster (12)   Poster (13)   posters 2 (2)   posters 2 (3)   posters 2 (4)   posters 2 (5)   posters 2 (8) قبلی بعدی

Continue Reading

انبار نشریات

انبار نشریات   books 1 (1)   books 1 (2)   books 1 (3)   books 1 (4)   books 1 (6)   books 1 (7)   books 1 (8)   books 1 (9) قبلی بعدی

Continue Reading

همایش ها و سالگرد ها

همایش ها و سالگرد ها conference (1) conference (1) conference (2) conference (2) conference (3) conference (4) conference (5) conference (6) conference (7) conference (8) conference (9) conference (10) conference (11) conference (12) conference (13) conference (14) conference (15) conference (16) conference (17) conference (18) conference (19) conference (20) conference (21) conference (22) conference (23) conference (24) conference (25) conference (26) conference (27) conference (28) conference (29) conference (30) conference (31) conference (32) conference (33) همایش ناحیه 11 (1) همایش […]

Continue Reading

نوستالژی نشریات

نوستالژی نشریات   Nostalgia (1)   Nostalgia (1)   Nostalgia (2)   Nostalgia (2)   Nostalgia (3)   Nostalgia (4)   Nostalgia (5)   Nostalgia (6)   Nostalgia (7)   Nostalgia (8)   Nostalgia (9)   Nostalgia (10)   Nostalgia (11)   Nostalgia (12)   Nostalgia (13)   Nostalgia (14)   Nostalgia (15)   Nostalgia (16)   Nostalgia (17)   Nostalgia (18)   Nostalgia (19)   Nostalgia (20)   Nostalgia (21)   Nostalgia (22)   Nostalgia (23)   Nostalgia (24) […]

Continue Reading

بنیانگذاران

بنیانگذاران Founder (3) Founder (4) Founder (5) Founder (6) بیل ویلسون – دکتر باب اسمیت بیل ویلسون (1) بیل ویلسون (1) بیل ویلسون (3) بیل ویلسون (4) بیل ویلسون (5) بیل ویلسون (6) بیل ویلسون (7) بیل ویلسون (8) بیل ویلسون (10) بیل ویلسون (11) بیل ویلسون (12) بیل ویلسون (13) بیل ویلسون (14) بیل ویلسون (15) بیل ویلسون (16) بیل ویلسون (18) بیل ویلسون (20) بیل ویلسون 2 بیل ویلسون و دکتر باب 3 بیل ویلسون و دکتر باب […]

Continue Reading

جلسات آنلاین فارسی زبان

اهداف و تعریف جلسات آنلاین : بر اساس سنت پنجم ، ایجاد و سازماندهی بستری مناسب در فضای الکترونیکی و مجازی جهت رساندن پیام اصلی انجمن الکلی های گمنام به تازه واردان و یا الکلی هایی که امکان شرکت در جلسات حضوری را ندارند که طبق اصول و سنت الکلی های گمنام فعالیت خواهد نمود. در همین راستا ، AA آنلاین عبارتی است کلی و به جلساتی که از درگاه اینترنت – از طریق کامپیوتری که قابلیت دسترسی به این […]

Continue Reading

پشتیبانی یک گام حیاتی

پشتیبانی چیست؟ انجمن الکلی‌های گمنام با پشتیبانی آغاز شد. وقتی فقط چند ماه از ترک بیل دابلیو می‌گذشت و میل شدیدی برای خوردن مشروب پیدا کرده بود، این فکر به ذهنش رسید: «تو به یک الکلی دیگر نیاز داری تا با او صحبت کنی. تو به یک الکلی دیگر نیاز داری، درست همانطور که او به تو نیاز دارد!» او دکتر باب را پیدا کرد که با ناامیدی و بی‌نتیجه برای ترک مشروب تلاش می‌کرد و انجمن در اثر نیاز […]

Continue Reading