ارتباط با کمیته مجله

راههای ارتباط با کمیته فصلنامه:

از طریق پست به  آدرس:

مشهد،قاسم آباد،بلوار حجاب،نبش حجاب  ۵۴ ساختمان پزشکان غرب مشهد طبقه دوم واحد ۱۲ (دفتر انجمن الکلی های گمنام)

(روی پاکت قیدشود مربوط به فصل نامه)

 

ارسال از طریق ایمیل به آدرس:

masir.houshyari@gmail.com

 

شماره واتساپ : 989176557051+

 

ارسال از طریق فکس به شماره:

05136210073

 

Prev What is Alcoholics Anonymous?
Next ارسال تجارب اعضا با موضوع (کرونا و بهبودی)

Comments are closed