انجمن الکلی های گمنام

راه نجات وجود دارد

الکلی های گمنام انجمن افرادی است که با بهره گیری از تجربه امید و اتکاء به یکدیگر بر آنند تا مشکل مشترک شان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند

نزدیکترین گروه به مکان شما

آدرس گروه ها

به راحتی نزدیکترین گروه ما را به خود پیدا کنید

 

 

Chair2
کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

مسیر من

هیچوقت فکر نمی کردم الکل تو زندگیم یک چالش بشه ، اما وقتی کار مو از دست دادم ...

تاریخچه

تاریخچه انجمن الکلی های گمنام در ایران . در سال 1372 اولین جلسه الکلی های گمنام ...

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

دنیای من

من کنترل دنیامو از دست داده بودم . دنیای من دیونم می کنه دنیای من هر روز همینه ...

کمیته اطلاعات عمومی

خیلی جوان

وقتی که جوان بودم ترس و دلسوزی به حال خودم من و کنترل می کرد و ...

آیا من یک الکلی هستم؟

آیا من یک الکلی هستم؟

بیشتر بدانید
پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی چیست؟

بیشتر بدانید
هوشیار زیستن

هوشیار زیستن

بیشتر بدانید
آیا من یک الکلی هستم؟

آیا من یک الکلی هستم؟

بیشتر بدانید
پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی چیست؟

بیشتر بدانید
هوشیار زیستن

هوشیار زیستن

بیشتر بدانید
دکتر سیلک ورت

دکتر سیلک ورت

پس از اولین تأیید دکتر سیلک ورت از الکلی‌های گمنام، جوامع پزشکی و پزشکان نقاط مختلف دنیا نیز ما را مورد تأیید قرار دادند

دکتر فاستر کندی دکتر فاستر کندی

دکتر فاستر کندی

متخصص اعصاب

جمعیت الکلی‌های گمنام دو منبع از بزرگترین نیروهائی را که تاکنون انسانها بدان پی برده‌اند به کار گرفته است، یکی از این دو منبع مذهب و دیگری غریزه آمیزش با همنوعان یا غریزه گروهی است

دکتر هری. م. تیبو

دکتر هری. م. تیبو

روانپزشک

تصور می‌کنم وظیفه روانپزشک از میان بردن مقاومت درونی بیمار است تا بلکه او بتواند از درون شکفته شود و این همان نتیجه‌ایست که در اثر عملکرد برنامه‌های الکلی‌های گمنام بدست می‌آید

ادوارد داولینگ

ادوارد داولینگ

پدر معنوی

الکلی‌های گمنام پدیده‌ای است طبیعی، لکن در نقطه‌ای قرار دارد که طبیعت در نزدیک ترین تماس با متافیزیک است، نقطه‌ای که در آن حقارت تبدیل به فروتنی می‌شود

فقط برای امروز

سعی می‌کنم فقط برای امروز زندگی کنم و مشکلات تمامی طول عمر را به یک باره بر دوش نکشم ، من می‌توانم یک مشکل را برای دوازده ساعت تحمل کنم . اما اگر فکر کنم که باید تا آخر عمر با آن بسازم  ، برایم دردآور و غیر قابل تحمل خواهد بود . فقط برای امروز خوشحال خواهم بود

فقط برای امروز

امروز از خدا می‌خواهم تا مرا از آفت دودلی و عجله نجات دهد . فقط برای امروز نیم ساعت با خود خلوت مـی‌کنـم و سعی می‌کنـم چشم‌انداز بهتری از زندگی داشته باشم . فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت ، مخصوصاً از لذت بردن به خاطر آنچه زیباست و باور دارم که گویی من به جهان تقدیم شده‌ام