معرفی انجمن الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

بنام خدا

معرفی الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

انجمن الکلی های گمنام ایران که هدف اصلی اعضای آن کمک به یکدیگر برای پرهیز از مصرف الکل و هرگونه مواد مخدر است قریب به 20 سال است که در درمان معتادان به الکل و مواد مخدر فعالیت مستمر و پیگیر داشته که حاصل آن هم اکنون بیش از 30000 عضو بهبود یافته در 2650 جلسـه در هفته با خدمت بیش از 7915 خدمتگـزار که 341 نفر از آنان بانوان عزیزی هستند که در 27 گروه از مجموع  494 گروه بصورت تفکیکی به انجام وظایف خدماتی در 71 جلسه بهبودی در طول هفته مشغول به فعالیت هستند. این انجمن درحال حاضر در 25  استان و 98 شهر کشور عزیزمان ایران مشغول به فعالیت هستند .

با تشکر – هیات معتمدین انجمن الکلی های گمنام ایران

Prev متفرقه
Next کمیته های خدماتی

Comments are closed