معرفی انجمن الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

بنام خدا

معرفی الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

انجمن الکلی های گمنام ایران که هدف اصلی اعضای آن کمک به یکدیگر برای پرهیز از مصرف الکل و هرگونه مواد مخدر است قریب به 20 سال است که در درمان معتادان به الکل و مواد مخدر فعالیت مستمر و پیگیر داشته که حاصل آن هم اکنون بیش از 22000 عضو بهبود یافته در 2270 جلسـه در هفته با خدمت بیش از 6707 خدمتگـزار که 256 نفر از آنان بانوان عزیزی هستند که در 19 گروه از مجموع 435 گروه بصورت تفکیکی به انجام وظایف خدماتی در 53 جلسه بهبودی در طول هفته مشغول به فعالیت هستند. این انجمن درحال حاضر در 20 استان و 106 شهر کشور عزیزمان ایران مشغول به فعالیت هستند .

با تشکر – هیات معتمدین انجمن الکلی های گمنام ایران

Prev متفرقه
Next کمیته های خدماتی

Comments are closed