معرفی انجمن الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

بنام خدا

معرفی الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

انجمن الکلی های گمنام ایران که هدف اصلی اعضای آن کمک به یکدیگر برای پرهیز از مصرف الکل و هرگونه مواد مخدر است قریب به 20 سال است که در درمان معتادان به الکل و مواد مخدر فعالیت مستمر و پیگیر داشته که حاصل آن هم اکنون بیش از 22000 عضو بهبود یافته در 2365 جلسـه در هفته با خدمت بیش از 7269 خدمتگـزار که 263 نفر از آنان بانوان عزیزی هستند که در 20 گروه از مجموع 438 گروه بصورت تفکیکی به انجام وظایف خدماتی در 50 جلسه بهبودی در طول هفته مشغول به فعالیت هستند. این انجمن درحال حاضر در 21 استان و 111 شهر کشور عزیزمان ایران مشغول به فعالیت هستند .

با تشکر – هیات معتمدین انجمن الکلی های گمنام ایران

Prev متفرقه
Next کمیته های خدماتی

Comments are closed