جلسات آنلاین فارسی زبان

اهداف و تعریف جلسات آنلاین :

بر اساس سنت پنجم ، ایجاد و سازماندهی بستری مناسب در فضای الکترونیکی و مجازی جهت رساندن پیام اصلی انجمن الکلی های گمنام به تازه واردان و یا الکلی هایی که امکان شرکت در جلسات حضوری را ندارند که طبق اصول و سنت الکلی های گمنام فعالیت خواهد نمود.

در همین راستا ، AA آنلاین عبارتی است کلی و به جلساتی که از درگاه اینترنت – از طریق کامپیوتری که قابلیت دسترسی به این ابزار ارتباطی ( جلسات آنلاین ) را دارد – برگزار می شود، اطلاق می‌گردد.
بنابراین در جهت مصالح آینده AA هیچ چیز مهم تر از نحوه استفاده ما از این غول ارتباطات نیست.

بسیاری از اعضای AA از رسانه ی آنلاین بعنوان مکملی برای جلسات معمول شان استفاده می کنند.
البته، AA آنلاین بعنوان یک قاعده قویاً پیشنهاد می کند که اعضاء در هر زمان ممکن در جلسات معمول و حضوری شرکت کنند.
در عین حال بسیاری افراد وجود دارند که قادر به شرکت در جلسات حضوری AA نمی باشند.
* کسانی ‌که ناتوانی شنوایی یا حرکتی دارند.
* کسانی که در مناطق جغرافیایی منزوی یا کشورهای خارجی و غیر هم زبان‌ زندگی می‌کنند.
* نظامیان و دریانوردان
* اعضاء مسن تر AA، کارکنان تمام وقت، و پدر و مادرانی که فرزندان کم سن و سال دارند و شرکت در جلسات خارج از خانه در ساعات بخصوص برای شان دشوار است.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.