کمیته روابط عمومی

همایش بیست و پنجمین سالگرد الانان / الاتین استان خراسان رضوی

زمان برگزاری : ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹

محل برگزاری : مشهد مجتمع آیه ها بین میدان تلویزیون و جهاد بریدگی سمت راست .

شرکت برای عموم آزاد است .

شماره سرکمیته روابط عمومی : 09354109516

شماره کمیته آدرس ها : 09367726278 

دیدگاه ها بسته شده اند.