معرفی انجمن الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

بنام خدا

معرفی الکلی های گمنام ایران به مرکزیت مشهد

انجمن الکلی های گمنام ایران که هدف اصلی اعضای آن کمک به یکدیگر برای پرهیز از مصرف الکل و هرگونه مواد مخدر است قریب به 20 سال است که در درمان معتادان به الکل و مواد مخدر فعالیت مستمر و پیگیر داشته که حاصل آن هم اکنون بیش از 30000 عضو بهبود یافته در 2805 جلسـه در هفته با خدمت بیش از 8188 خدمتگـزار که 310 نفر از آنان بانوان عزیزی هستند که در 24 گروه از مجموع  506 گروه بصورت تفکیکی به انجام وظایف خدماتی در 70 جلسه بهبودی در طول هفته مشغول به فعالیت هستند. این انجمن درحال حاضر در 25 استان و 95 شهر کشور عزیزمان ایران مشغول به فعالیت هستند .

با تشکر – هیات معتمدین انجمن الکلی های گمنام ایران