Tag:جلسات آنلاین

دستور العمل برگزاری جلسات آنلاین

دستورالعمل برگزاری جلسات آنلاین فارسی زبان الکلی های گمنام ایران گروه هاوجلسات آنلاین میتوانند در وب سایت کمیته جلسات آنلاین عضو شوند،مشروط بر اینکه فرم ثبت نام جلسات آنلاین را تکمیل و سنت های الکلی های گمنام رارعایت کند.ارسال جلسه توسط راهنمایی های زیر توسط کمیته جلسات آنلاین بررسی و فیلتر میشود اگر نشست آنلاین شما توسط چنین ارائه دهنده ای میزبانی شود(مانند یاهو-گوگل-ریکاوری ورلد وغیره)نبایست نام الکلی های گمنام به آنها به عاریت داده شود و آنها مورد تایید […]

Continue Reading

معرفی کمیته جلسات آنلاین

معرفی کمیته جلسات آنلاین Iran Online Alcoholics Anonymous (AA Iran Intergroup) این کمیته براساس سنت پنجم الکلی های گمنام وایجادوساماندهی بستری فارسی زبان درفضای مجازی جهت رساندن پیام الکلی های گمنام به تازه واردان ویا الکلی هایی که امکان حضوردرجلسات حضوری راندارند توسط شورای الکلی های گمنام ایران تشکیل شده است. خدمتگزاران این کمیته رابط بین جلسات آنلاین فارسی زبان وشورای خدماتی الکلی های گمنام ایران می باشد ودرخواست های این گروهها رابه شورا انتقال میدهد. این کمیته چه خدماتی […]

Continue Reading