Tag:دستور العمل برگزاری جلسات آنلاین

دستور العمل برگزاری جلسات آنلاین

دستورالعمل برگزاری جلسات آنلاین فارسی زبان الکلی های گمنام ایران گروه هاوجلسات آنلاین میتوانند در وب سایت کمیته جلسات آنلاین عضو شوند،مشروط بر اینکه فرم ثبت نام جلسات آنلاین را تکمیل و سنت های الکلی های گمنام رارعایت کند.ارسال جلسه توسط راهنمایی های زیر توسط کمیته جلسات آنلاین بررسی و فیلتر میشود اگر نشست آنلاین شما توسط چنین ارائه دهنده ای میزبانی شود(مانند یاهو-گوگل-ریکاوری ورلد وغیره)نبایست نام الکلی های گمنام به آنها به عاریت داده شود و آنها مورد تایید […]

Continue Reading