Tag:چگونگی عملکرد

چگونگی عملکرد

به ندرت کسی را دیده‌ایم که راه ما را با جدیت بپیماید و به مقصد نرسد، کسانی که بهبود نمی‌یابند آنهایی هستند که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند خود را کاملاً به این برنامه ساده بسپارند، معمولاً آنان مردان و زنانی هستند که اساساً نمی‌توانند با خود صادق باشند، متاسفانه چنین اشخاصی وجود دارند، این دسته مقصر نیستند و ظاهراً این‌گونه به دنیا آمده‌اند، اینان طبیعتاً نمی‌توانند روش زیستی را که نیاز به صداقت کامل دارد در پیش گیرند و امکان […]

Continue Reading