درباره الکلی‌های گمنام

الکلی های گمنام انجمن افرادی است که با بهره گیری از تجربه، امید و اتکاء به یکدیگر بر آنند تا مشکل مشترک شان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند.

تنها لازمه عضویت تمایل به ترک الکل است.

. در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی کند. هدف اصلی ما هوشیاری و کمک به دیگر الکلی هاست تا به هوشیاری برسند .

دیدگاه ها بسته شده اند.