قدم های 12 گانه

 1. ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجز بودیم و اختیار زندگی‌مان از دستمان خارج شده بود.
 2. ایمان آوردیم که نیرویی مافوق می‌تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.
 3. تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی‌مان را به پروردگاری که خود درک می‌کردیم بسپاریم.
 4. یک ترازنامه اخلاقی بی‌باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم.
 5. چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.
 6. آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند.
 7. با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.
 8. فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و درصدد جبران برآمدیم.
 9. به طور مستقیم در هرجا امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند.
 10. به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم.
 11. از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.
 12. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها سعی کردیم این پیام را به الکلی‌ها برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوریم.

دیدگاه ها بسته شده اند.