انجمن الکلی های گمنام

راه نجات وجود دارد

الکلی های گمنام انجمن افرادی است که با بهره گیری از تجربه امید و اتکاء به یکدیگر بر آنند تا مشکل مشترک شان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند


بیشتر بخوانید

نزدیکترین گروه به مکان شما

آدرس گروه ها

به راحتی نزدیکترین گروه ما را به خود پیدا کنید

 

 

Chair2

آدرس ها

کمیته اطلاعات عمومی

کمیته کارگاه ها

کمیته پیام رسانی

بازتاب های روزانه

کمیته اطلاعات عمومی

کمیته کارگاه ها

کمیته پیام رسانی

بازتاب های روزانه


دانلود
IMG 20240303 231734 655 (Copy)


آمار لحظه ای
Header About (Copy)

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

مسیر من

هیچوقت فکر نمی کردم الکل تو زندگیم یک چالش بشه ، اما وقتی کار مو از دست دادم …


تماشا کنید

تاریخچه

تاریخچه انجمن الکلی های گمنام در ایران . در سال 1372 اولین جلسه الکلی های گمنام …


تماشا کنید

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

دنیای من

من کنترل دنیامو از دست داده بودم . دنیای من دیونم می کنه دنیای من هر روز همینه …


تماشا کنید

خیلی جوان

وقتی که جوان بودم ترس و دلسوزی به حال خودم من و کنترل می کرد و …


تماشا کنید